Za čerty v Koněpruských jeskyních (ŠD)

V pondělí dne 3. prosince 2018 se žáci ze školní družiny vypravili za čerty, Mikulášem a anděly. Jejich cesta tentokrát vedla přímo do pekla v Koněpruských jeskyních.

Brána pekelná se otevřela po zabouchání na vrata. Tmavými chodbami jeskyní putovaly skupinky dětí se svými vychovatelkami až před samotného Lucifera.  Čerti dobře věděli, jak to s chováním ve družině vypadá. Několik hříšníků uniklo peklu jen s tou podmínkou, že už budou hodní a poslušní.

Protože z ostatních dětí bylo cítit hodně člověčí dobroty a laskavosti, poslaly je pekelníci po dlouhých točitých schodech do nebe. Zde se setkaly s anděly a Mikulášem, který měl svoji knihu naplněnou zprávami o milých a poslušných žáčcích. Za koledy a písničky dostali všichni sladkou odměnu.

Nazpět se děti vrátily v pořádku, nikdo v pekle nezůstal…

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD