Podzim s J. Ladou (I. C)

V úterý dne 27. listopadu 2018 si žáci třídy I. C vyzkoušeli svůj první projektový den s názvem „Podzim s Josefem Ladou“. Jak název napovídá, téma bylo zaměřeno na ilustrátora a autora dětských knížek Josefa Ladu.

Výuka probíhala v menších skupinkách, kdy si děti zábavnou a hravou formou zopakovaly probrané učivo. S paní učitelkou si povídaly o životě a díle tohoto významného ilustrátora a prohlížely si jeho knihy.

Projektový den navázal na nedávný výlet do Hrusic. Společná práce se všem moc líbila a již nyní se těšíme na další pokračování.

Lucie Stuchlíková, třídní učitelka I. C