Sbírka pro Fond Sidus

Začátkem měsíce listopadu 2018 se naše škola zapojila do dobročinné sbírky vyhlášené Fondem Sidus. Jejím cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v České republice.

Žáci projekt podpořili tím, že si zakoupili záložky do knížek. Na konto fondu se nám podařilo odeslat téměř 1 200 Kč. Jako poděkování nám byl zaslán certifikát o účasti.

Eva Kohoutová, metodička prevence