Podzim v I. B

V úterý dne 26. listopadu 2018 proběhl ve třídě I. B projektový den „Podzim v I. B“. Celé dopoledne děti pracovaly v náhodně vylosovaných skupinách a plnily různé úkoly. I když jsme tento den nedodržovali rozvrh hodin, všechny předměty se v úkolech skrývaly.

Matematika

Hráli jsme hru „Rychlý počtář“, plnili matematické úlohy na tabuli a skládali barevné obrázky podle výsledků příkladů na + a – .

Čtení/psaní

Děti četly slova z brašny paní pošťačky a psaly diktát pro veverku.

Vv/Pč/prvouka

Naučili jsme se vyjmenovat 4 roční období a ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, která se sklízí na podzim. Vyrobili jsme si stromeček, který si všichni odnesli domů.

Na závěr dostali všichni žáci diplom a pochvalu za vzorné a kamarádské chování. Také díky spolupráci rodičů jsme si tento den velmi užili.

Martina Mudruňková, třídní učitelka I. B