Návštěva Alzheimercentra (IV. A)

Dne 11. prosince 2018 jsem společně s paní asistentkou Ivou Marvanovou a žáky IV. A navštívila Alzheimercentrum v Průhonicích. Společně jsme secvičili krátký program – přednes vánočních textů z vlastní dílny, zpívání koled a hru na rytmické hudební nástroje. Děti také obdarovaly babičky a dědečky vlastnoručně vyrobenými dárky a novoročním přáním, které zároveň slouží jako obraz. Nejkrásnější na této akci bylo, že ji vymyslely samy děti, nápad vznikl z bezprostřední debaty v rámci hodiny českého jazyka. Děti potěšily pacienty svým krásným projevem a samy měly ze své organizace vánoční akce radost.

Malí zpěváci, asistentka Iva i já jsme rozhodně neodešli s prázdnou, radost nám udělaly krásné a bohaté balíčky plné dobrot, které jsme za své vystoupení obdrželi.

Anna Marie Špičková