Návštěva Mikuláše a jeho družiny

I v letošním školním roce jsme s napětím očekávali slíbený návrat Mikuláše a jeho družiny. Od rána byla cítit mírná nervozita a všichni jsme bedlivě poslouchali, zda-li zaslechneme zvonečky andělské družiny a řinčení řetězů nezbedných čertů.

Po osmé hodině jsme se všichni konečně dočkali. Mikuláš se svojí družinou navštívil postupně všechny třídy na prvním stupni a nezapomněl ani na děti ve školce. Za písničku či básničku odměnil žáky sladkostmi, andílci předali hodným žáčkům andělská pohlazení a čertíci zase označili zlobivce na tváři čertovskou stopou. Děti musely Mikulášovi slíbit, že budou po celý rok hodné, budou se pilně učit, nebudou vyrušovat v hodinách a nebudou ani zapomínat pomůcky a úkoly.

Při svém odchodu Mikuláš připomněl, že nás přijde do školy a školky navštívit zase příští rok.

Světlana Vrbková