Jmenování žákovského parlamentu

Během 1. školního týdne probíhaly ve všech třídách naší školy, kromě 1. ročníku, přípravy na volby do Žákovského parlamentu. V pondělí dne 10. září 2018 měli kandidáti na zástupce tříd možnost přednést před svými spolužáky svou volební řeč a přesvědčit je, že budou dobrými parlamenťáky. Hned potom následovaly volby. Z nich vzešlo 35 nových zástupců tříd do Žákovského parlamentu naší školy. Jejich slavnostní jmenování do funkce proběhlo ve středu dne 12. září 2018. Od paní ředitelky Štorkové a paní zástupkyně Šilové převzali všichni odznak parlamenťáka ZŠ Průhonice a tím se symbolicky zavázali plnit své nové povinnosti, být užitečnými členy školního parlamentu.

Cílem parlamentu je, aby si žáci všímali toho, co se ve škole a jejím okolí děje, aby se zamýšleli nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu. Žáci se spoluúčastní organizace života školy, mohou vznášet náměty, návrhy a realizovat plánované akce.

V minulém školním roce se parlamentu podařilo zorganizovat hodně povedených akcí: soutěž o nejkrásnější dýni, účast v celorepublikovém charitativním projektu Sněhuláci pro Afriku, Den účesů, Valentýnská pošta, Duhový den, výstava výtvarných prací z odpadového materiálu a sběr papíru. Výtěžek z posledních dvou jmenovaných akcí putoval na záchranu pralesa v Indonésii. Odměnou za celoroční aktivní práci parlamenťáků pak byla návštěva Poslanecké sněmovny PČR.

Věřím, že i tento školní rok se noví členové parlamentu s chutí pustí do úsilí neustále zlepšovat to, co se zlepšit dá.

Ilona Kaplanová, koordinátorka ŽP