Plavecký výcvik

Hned první týden v září zahájili žáci 2. a 3. ročníku plavecký výcvik. Tento školní rok budou děti absolvovat dvacet plaveckých lekcí v bazénu hotelu Floret. Zkušené instruktorky je na úvodní lekci rozřadily do družstev podle pokročilosti, a tak se od příští lekce mohou všichni dát do zlepšování svých plaveckých dovedností. Děti zvládly první hodinu velmi dobře a moc se těší na další lekce.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka II. A