Čtenářská dílna (I. B/IV. C)

Dne 6. června 2018 se konal druhý díl Čtenářských dílen vybraných čtvrtých a prvních tříd. Žáci z IV. C znovu navštívili třídu I. B a jejich třídní učitelku Kateřinu Petráškovou. Jejich společným cílem bylo splnit 3 úkoly a vysloužit si tak odměnu. Starší žáci měli za úkol seznámit malé kamarády s pohádkou „Hrnečku vař“, prvňáčci jim na oplátku přečetli úryvek z knihy „Šedík a Bubi“ od Ester Staré. Do dvojic děti také dostaly výstřižek z dětského časopisu a na základě obrázkové osnovy tvořily příběh. Prvňáčci si bravurně poradili s domácím úkolem z předchozí dílny – zazpívali písničku o Čertovi a Káče a to  nejen zpaměti, ale i s pohybem! Mladší děti se Čtenářské dílny nemohli dočkat, všichni si pamatovali jména svých starších kamarádů a chtěli s nimi opět pracovat. Starší žáci využili příležitosti být někomu vzorem nejen svými znalostmi, ale rovněž chováním.

Budoucí druháčky opět navštívíme a těším se, jaké pokroky přes léto ve čtení udělají!

Anna Marie Špičková