Třetí společná dílna čtení (I. A/IX.)

Po předchozích dvou společných čtenářských dílnách v listopadu a dubnu se děti z I. A setkaly se svými kamarády deváťáky potřetí a naposledy v pátek 15. 6. 2018. Téma závěrečné dílny čtení znělo Dárek pro hlavní postavu knížky. Po krátkém úvodu a seznámení s úkoly na pracovním listu si deváťáci odvedli své prvňáčky, aby si našli místo na společné čtení a dali se do práce. Opět bylo kouzelné sledovat, jak si malí čtenáři dávají záležet při čtení před staršími kamarády a jak laskavě s nimi deváťáci promlouvají a pomáhají jim splnit zadání.

Po návratu do třídy prvňáčci sdíleli s ostatními, jak úkol splnili, vyprávěli o dárku, který vymysleli pro hlavní postavu své knížky. V závěru hodiny pak došlo i na dárky skutečné. Deváťáci totiž pasovali své malé svěřence na skutečné čtenáře a předali jim medaile s nápisem „Už jsem čtenář!“ a drobné dárečky. A prvňáčci zase překvapili své starší spolužáky papírovými sovičkami s roztomilými vzkazy.

Že se nám poslední společná dílna povedla, potvrzuje i věta, která zazněla po rozloučení z úst jednoho prvňáčka: „Dneska je ten úplně nejlepší den!“

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A