Připomínka Květnového povstání

Ve středu dne 9. května 2018 proběhla na Květnovém náměstí v Průhonicích připomínka 73. výročí Květnového povstání českého lidu a konce druhé světové války. Paní starostka Hana Borovičková a pan místostarosta Bohumil Řehák ve svých krátkých projevech neopomněli zmínit oběti obou světových válek a také sto let naší republiky. Slavnostní akt byl zakončen českou státní hymnou, kterou si pro tuto příležitost připravili žáci naší školy pod vedením paní učitelky Anny Marie Špičkové a paní učitelky Světlany Vrbkové.

Roman Navrátil