Čarodějnický slet (ŠD)

Z celého okolí Průhonic se 27. dubna 2018 slétly čarodějnice na hřiště naší školy, aby společně oslavily svůj blížící se svátek. Nejkrásnější tři čarodějnice byly za své nastrojení odměněny. Žáci školní družiny jim v jejich zábavě notně pomáhali. Na stanovištích u čarodějnic i u paní vychovatelek plnili úkoly s velkým zápalem. Bojovali o odměny, na posilněnou si dali opečené špekáčky a někteří ani nechtěli odejít domů.

Všechny čarodějnice i jejich pomocníci si slunečné odpoledne pěkně užili a už se těšíme na další akce.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD