Čtenářská dílna (I. B a IV. C)

Dne 16. května 2018 navštívili žáci paní učitelky Anny Marie Špičkové třídu I. B. Prvňáčci si pod vedením třídní učitelky Kateřiny Petráškové připravili knížky, které chtějí starším spolužákům ukázat. Podělili se s nimi nejen o své čtení, bohaté ilustrace v textu, ale i o své dosavadní zážitky z četby. Úkol IV. C byl zdánlivě jednoduchý – trpělivě naslouchat a podpořit nové kamarády ve zbavení se ostychu. Ve druhé části čtenářské dílny si starší žáci připravili krátké přednášky na zadaná témata (Proč chci umět číst, Kniha, na kterou nikdy nezapomenu, aj.), přednesli pohádku Čert a Káča a vyzvali žáčky k odpovědím na sepsané otázky. Nakonec dostali prvňáčci od svých starších kamarádů důležitý domácí úkol. Malí žáci měli radost, že prožili netradiční den a velcí byli obohaceni, protože se dozvěděli něco nového nejen o roli učitele, ale především něco více o sobě.

Těšíme se na červnové pokračování!

Anna Marie Špičková a Kateřina Petrášková