Sběr papíru

V úterý dne 19. června 2018 pořádá Žákovský parlament ZŠ Průhonice

SBĚR PAPÍRU

na podporu projektu Prales dětem.

Výdělek bude použit pro vykoupení pralesní půdy, která se stane součástí česko-indonéské, první dětské pralesní rezervace na světě Green Life v Indonésii. Uchráněním pralesa před devastací možná přispějeme i k záchraně tří z deseti nejohroženějších divokých zvířat planety Země – tygra, orangutana a slona sumaterského.

Roztřiďte časopisy, noviny a kartony zvlášť!

Balíky nebo svázané krabice tříděného papíru můžete nosit

19. 6. 2018 kdykoli mezi 7:00 a 17:00 hod. do školní šatny pod nástěnky.

Tři nejlepší sběrači budou odměněni.

Předem děkujeme všem dárcům za přispění na podporu tak důležité věci!