Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy Průhonice, okres Praha-západ

vyhlašuje

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ředitelské volno z organizačních důvodů

na pondělí 30. dubna 2018 a pondělí 7. května 2018.

Školní družina se otevře při minimálním počtu 10 přihlášených žáků.

Školní jídelna v provozu nebude.

V Průhonicích dne 9. března 2018

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy