Kritéria přijímání k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2018/19

Do prvních tříd Základní školy Průhonice zřízenou obcí Průhonice se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu* ve spádové oblasti Průhonice (Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice, Popovičky),
  2. děti z jiné spádové oblasti, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3. děti z jiné spádové oblasti s přihlédnutím k sociální potřebnosti.

 

V Průhonicích dne 7. 3. 2018                Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy

 

* U  cizinců se za trvalý pobyt považuje vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu v České republice.