Autor a ilustrátor dětských knih (II. A/II. B)

Žáci II. A a II. B se v rámci pravidelných dílen čtení setkávají s různými autory a ilustrátory dětských knih. Rozhodli jsme se zjistit o nich další informace.  Každý žák si vylosoval jméno jednoho autora, nebo ilustrátora. Stal se tak součástí malé skupinky, která měla týden na získání různých materiálů (obrázky, knihy, fotografie, ručně přepsané informace, nakreslené obrázky).

Po týdnu příprav se skupinka sešla při skupinové práci a snažila se získané materiály použít na plakát a výtvarně jej dotvořit.

Když byly všechny plakáty hotové, učili jsme se, jak prezentovat získané informace před třídou.

Nakonec se sešli žáci II. A a II. B, vzájemně si své práce předvedli a zvolili si mezi sebou nejlepší – vítězné skupinky.

Vítězové ale byli všichni účastníci projektu. Bylo úžasné sledovat, jak už druháčci umí spolupracovat, diskutovat o problému, prezentovat svou práci a v neposlední řadě, co všechno o daném autorovi/ilustrátorovi znají.

Lucie Stuchlíková & Martina Mudruňková, třídní učitelky