Naše obec (ŠD)

V průběhu února se žáci školní družiny seznamovali s Průhonicemi a dalšími okolními obcemi. Velkému projektu předcházelo důkladné prostudování historie a dostupných materiálů o důležitých budovách, institucích a významných místech obce. Poté se jednotlivá oddělení pustila do vlastní práce. Některé děti kreslily, jiné psaly referáty, další stříhaly, lepily. Výsledkem jejich pilného tvoření byla velmi zdařilá výstava s názvem Naše obec. Výstavu měli možnost zhlédnout všichni učitelé, žáci školy, rodiče, ale i širší veřejnost. Odměnou byla pro žáky návštěva zástupců Obecního úřadu Průhonice. Děti před nimi prezentovaly výsledky své práce a obdržely za to sladkou odměnu.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD