Zápis pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se na naší škole uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 hodin.

Spádovou oblast naší školy tvoří obce: Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice a Popovičky.

Potřebné doklady: rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu.

Roman Navrátil, zást. ředitelky