Přihlášky na střední školy 2018

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 1. března 2018.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Jednotné přijímačky pro čtyřleté studium se uskuteční 12. dubna a 16. dubna 2018.

Uchazeči o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích budou psát testy 13. dubna a 17. dubna 2018.

Náhradní termín jednotných přijímaček bude 10. května 2018 pro všechny typy studia.

Pokud žák ZŠ Průhonice přinese v době po 1. únoru 2018 paní učitelce Randusové názvy dvou škol, kam chce podat přihlášky, obdrží vyplněné a potvrzené tiskopisy.

Pokud je na příslušnou školu nutné lékařské potvrzení, dojde si žák s tímto vyplněným a potvrzeným tiskopisem přihlášky ještě k dětskému lékaři.

Informace platí jak pro vycházející žáky, tak pro zájemce o studium na osmiletých i šestiletých gymnáziích.

Alena Randusová, výchovná poradkyně