Ples školní družiny

Na parket, prosím…

Týden výuky společenského chování, oblékání a výroby plesových doplňků ve školní družině vyvrcholil 1. Plesem školní družiny. Oblečeni do společenského oděvu se žáci v pondělí 29. ledna 2018 sešli se svými vychovateli v tělocvičně školy.  Za doprovodu reprodukované hudby si společně, před zraky učitelů, zatančili mazurku. Každé oddělení si také připravilo vlastní vystoupení. Taneční kroužek si na tento den připravil jako předtančení ukázku mazurky v náročnějším provedení. Nejstarší žáci z družiny předvedli svým mladším kamarádům, že tanec mazurka má mnoho podob. Další část už byla určena volnému tanci a děti se při ní velmi živě bavily.

Děkujeme všem rodičům, kteří své děti podpořili a vybavili své ratolesti potřebnými obleky a doplňky.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD