Týden exkurzí (I. A)

Žáci třídy I. A navštívili v Týdnu exkurzí řadu zajímavých míst. Dvakrát se vydali do nedalekých Říčan. Zde byl pro ně připraven naučný program v Husově knihovně. Paní knihovnice provedla žáky knihovnou, společně si přečetli ukázky ze známých českých pohádek a seznámili se s jejich autory. Na závěr si děti vyrobily pohádkovou loutku.

Žáci navštívili také muzeum v Říčanech, kde se v rámci tvořivé dílničky s názvem „Pekař Pavel“ dozvěděli o výrobě mouky a dalších pekařských surovin a upekli si vlastní slané pečivo.

Další exkurzí byla návštěva zámku Jemniště. Děti si zde prohlédly krásný zámecký park a absolvovaly hodinovou prohlídku zámku s průvodkyní.

S historií se děti setkaly také v místních Průhonicích. Prošly se Průhonickým parkem, navštívily kostel a některé pokoje průhonického zámku, které nejsou veřejnosti běžně dostupné. Celý program byl opět doprovázen odborným výkladem paní průvodkyně.

Zábavu a sportovní vyžití si děti užily v zábavním parku Žirafa v Průhonicích.

Exkurze se všem dětem velice líbily a již dnes se těší na další společné zážitky.

Lucie Stuchlíková, třídní učitelka II. A