Týden exkurzí a rozloučení ve třídě (III. C)

Děti prožily velmi pestrý týden. Sportovaly na minigolfu, poznávaly vojenskou historii naší země a povozily se Tatrou.

Po noci strávené ve škole se patřičně vyřádily v zábavním parku a v rámci keramické dílny stihly vyrobit i krásné hrnečky pro rodiče.

Náročný týden jsme zakončili tanečním rozloučením pro všechny naše blízké.

Chtěla bych i touto cestou všem rodičům svých žáků moc poděkovat. Za báječné děti, za společné řešení všech problémů, za každý úsměv, který provázel naše tři společně strávené roky.

Byla jsem s vámi všemi moc ráda.

Vaše paní učitelka Kateřina Petrášková