Týden exkurzí (VII. A/VII. B)

V pondělí 26. června jsme společně navštívili Průhonický park. Vycházka do parku se nám vydařila. Žáci prozkoumali odlehlá a méně dostupná místa v parku. Obešli jsme rybník Bořín a různými cestami jsme nachodili více než 10 kilometrů. Žáci fotografovali a věnovali se průzkumu rostlin a živočichů v parku.

Také jsme v praxi ověřili nově nabyté poznatky z výstavy v prostorách zámku, kterou jsme navštívili minulý týden.

Ve středu VII. A, VII.B  a VIII. třída navštívily sportovní centrum Zdiměřice. Celé dopoledne všichni sportovali a na závěr se i dostatečně osvěžili. Prázdniny jsou prostě za dveřmi!

Barbora Vošická, třídní učitelka VII. A