Týden exkurzí (III. A)

První den týdne exkurzí jsme zahájili ve třídě s domácími mazlíčky. Děti svá zvířátka představily a seznámily ostatní s jejich  jídelníčkem, denním režimem, péčí o ně, ale také došlo i na zajímavosti. Druhou část dopoledne jsme strávili nad výrobou triček. Děti pracovaly se šablonami či dle vlastní fantazie, a po zaschnutí si svá originální dílka mohly následující den odnést domů.

Druhý den jsme jeli do Národního muzea v Praze, kde jsme navštívili expozici Archa Noemova. Děti se seznámily a poznávaly zvířata na jednotlivých kontinentech. Po celou dobu sledovaly přitažlivý výklad a paní lektorku zahrnovaly mnoha otázkami.

Ve středu jsme navštívili Dendrologickou zahradu v Průhonicích, kde jsme měli připravený program Co se děje v lese, na zahradě nebo v parku. Děti celé dopoledne plnily jednotlivé úkoly – určovaly stromy podle klíče, sbíraly a pozorovaly bezobratlé, pomocí hry si zopakovaly fotosyntézu a na závěr si zahrály hru Veverky a kuny.

Předposlední den jsme se vydali do Průhonického parku, kde na nás čekala paní průvodkyně a zavedla nás do krásného románského kostelíka, kde nás seznámila s historií nejen parku, ale i zámku. Následně nás provedla nádvořím a sály zámku. Děti se dozvěděly spoustu nových a zajímavých informací. Také jsme navštívili výstavu Letokruhy, kde děti hledaly, které z vystavovaných rostlin jsou z Čech. Potom na přání dětí jsme si našli příhodné místo a děti se proměnily v architekty, stavitele a designéry. Výsledkem jejich spolupráce byly překrásná lesní stavení.

V ten samý den jsme se navečer sešli ještě jednou, a to kvůli přespání všech třetích tříd v prostorách družiny. Pro některé se jednalo o první odloučení od rodičů, a tak ukápla i slzička. Brzy ale v zápalu her, ať se jednalo o Piškvorkový turnaj nebo Superstar byly tváře už jen rozesmáté. Po společně nachystané večeři jsme vyběhli před školu, kde všichni vyzdobili křídami chodník pro ostatní třídy na páteční přivítanou. Bohužel noční bouřka smyla veškeré vzkazy či obrázky. A už na nás čekal jediný, a o to více očekávaný bod přespávání, noční bojovka. Strašidla a pavouk hlídající razítka na stezce odvahy pro některé děti nebyla tak strašná jako blížící se bouřka, která dokreslila strašidelnou atmosféru. Hromy, blesky nás provázely celou noc, ale naši třeťáci to zvládli!

V pátek nás čekal autobusový výlet do Vodního domu v Hulicích. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku na vodním díle Švihov, prošli jsme a vyzkoušeli interaktivní muzeum. Nejvíce času však děti strávily v atriu, kde mohly zkoušet fyzikální zákonitosti pomocí různých přístrojů.

Celý týden se vydařil a dětem nabídl rozmanité aktivity, nové zážitky a vědomosti.

Soňa Svobodová Králová, třídní učitelka III. A