Přijatí žáci do ŠD (2017/2018)

Vážení rodiče, do školní družiny (2017/2018) byli přijati všichni žáci z budoucích prvních, druhých a třetích tříd, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku v řádném termínu.

V současné době řešíme organizaci Pobytového kroužku pro žáky z vyšších ročníků. Budeme vás informovat.

Mgr. Ester Štorková