Pozorování hmyzu (6. ročník)

V závěru školního roku si žáci 6. ročníku vyzkoušeli práci pozorovatele entomologa. Na školním pozemku si každý žák vymezil území zhruba o velikosti školní lavice a jako správný pozorovatel neslyšně seděl a zapisoval, co vidí na svém území – hmyz, rostliny.

Iva Chudomelová, vyučující přírodopisu