Besídka na rozloučenou (III. B)

Ve středu 21. června 2017 se žáci III. B svou besídkou pro rodiče loučili nejen se třetí třídou, ale i s paní učitelkou. Děti připravily velmi pestrý program. Zpívaly, přednášely legrační básničky, hrály na flétnu, sehrály tři divadélka a dokonce zatančily společně country tanec. Povedeným vystoupením jen potvrdily, jak velký pokrok za tři roky ve škole udělaly.

Všem rodičům děkuji za tříletou spolupráci a dětem přeji, aby je nikdy neopustila touha dozvídat se nové věci.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka