Návštěva z Turecka

Ve dnech 15. až 19. června 2017 naši školu navštívili v rámci projektu „Empathy by means of Cultural Exchange“ žáci a jejich učitelé z turecké Lower secondary school Atatürk, která se nachází v přímořské destinaci Antalya. Návštěva byla pokračováním projektu odstartovaného v minulém školním roce, kdy se naši žáci seznamovali s kulturou této země přímo v Turecku. Účelem obou návštěv bylo poznání odlišné kultury, vzdělávacího systému a navázání  nových přátelství. Spojovacím článkem byla nepochybně znalost anglického jazyka a jeho praktické využití v běžném životě.

Jako hostitelé jsme připravili pro návštěvu bohatý program: prezentace o naší škole, o školním vzdělávacím systému, o významných místech České republiky, o  naší kultuře, zvycích a tradicích. Žáci z V. A zazpívali písničku v turečtině, za což sklidili obrovský aplaus. Žáci z turecké školy připravili také bohatý kulturní program a obdarovali naše žáky drobnými suvenýry.

Součástí programu byla návštěva Prahy, Kutné Hory a okolí Průhonic. Vedení naší školy velmi děkuje všem rodičům našich žáků, kteří poskytli ubytování a stravu tureckým dětem a výrazně přispěli ke zdárnému průběhu projektu.

Romana Šilová, zást. ředitelky