Zápis pro šk. rok 2017/2018 – přijatí/nepřijatí uchazeči

Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Průhonice, okres Praha–západ, zveřejňuje seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018, který obsahuje:

  1. seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:
1 přijat 23 přijat 44 přijat 65 přijat 93 přijat
2 přijat 24 přijat 45 přijat 66 přijat 100 přijat
4 přijat 25 přijat 46 přijat 67 přijat 101 přijat
5 přijat 26 přijat 47 přijat 68 přijat 102 přijat
6 přijat 27 přijat 48 přijat 69 přijat 110 přijat
7 přijat 28 přijat 49 přijat 70 přijat  
8 přijat 29 přijat 50 přijat 71 nepřijat  
9 přijat 30 přijat 51 přijat 72 přijat  
10 přijat 31 přijat 52 přijat 73 přijat  
11 přijat 32 přijat 53 přijat 74 přijat  
13 přijat 33 přijat 54 přijat 75 přijat  
14 přijat 34 přijat 55 přijat 76 přijat  
15 přijat 35 přijat 56 přijat 78 přijat  
16 přijat 36 přijat 57 přijat 79 přijat  
17 přijat 38 přijat 58 přijat 80 přijat  
18 přijat 39 přijat 59 přijat 81 přijat  
19 přijat 40 přijat 61 přijat 82 přijat  
20 přijat 41 přijat 62 přijat 83 nepřijat  
21 přijat 42 přijat 63 přijat 84 přijat  
22 přijat 43 přijat 64 přijat 91 přijat  

Datum zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

18. duben 2017

 

V Průhonicích dne 18. 4. 2017

Mgr. Ester Štorková v. r.

ředitelka školy