Modrý den

Dne 3. dubna 2017 si žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy připomněli Světový den porozumění autismu, který spadá vždy na 2. dubna.

Mottem tohoto dne tentokrát byla „mimika“. Lidé, u nichž se projevuje autistické vnímání světa, rozeznávají své emoce i emoce druhých lidí obtížněji. Pokud má dítě ve škole dvacet spolužáků, každý své pocity vyjadřuje jinak.  V tomto se často ztrácí a neví co, kdo, jak myslí a jak se cítí.

Abychom lidi s poruchou autistického spektra podpořili, oblékla se celá škola do modré barvy (barvy porozumění). O velké přestávce se všichni shromáždili v atriu školy a vytvořili obrazec ve tvaru veselého smajlíka.

O výtvarné výchově žáci namalovali libovolnou technikou lidské tváře, které vyjadřují různé emoce. Všechny obrázky jsou vystavené v prostorách šatny.

Z fotografií je patrné, že si všichni tento den společně užili. Všem děkuji, že se zapojili a podpořili tak dobrou věc.

Mgr. Alena Randusová, metodička primární prevence