Čtenářský maraton (ŠD)

V měsíci březnu proběhl v naší školní družině Čtenářský maraton s Pipi Dlouhou punčochou. Zapojili se do něj žáci z IV. a V. oddělení a také jejich rodiče a prarodiče. Všichni žáci v jeho průběhu pozorně poslouchali, neboť dostávali od rodičů kontrolní otázky. A nezahálely ani jejich výtvarné schopnosti – ke každé kapitole, která se právě četla, žáci namalovali spoustu pěkných obrázků.

Všem rodičům a prarodičům bych chtěla i touto cestou poděkovat za to, že si našli čas na čtení pro naše žáky.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD