Kritéria přijímání k plnění povinnosti školní docházky (2017/2018)

Do prvních tříd Základní školy Průhonice zřízenou obcí Průhonice se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu* ve spádové oblasti Průhonice (Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice, Popovičky),
  2. děti z jiné spádové oblasti, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3. děti z jiné spádové oblasti s přihlédnutím k sociální potřebnosti.

* U  cizinců se za trvalý pobyt považuje vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu v České republice.

V Průhonicích dne 7. 3. 2017

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy