Informace k zápisu do 1. ročníku 2017/2018

Termín zápisu

Zápis se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 14 do 18 hodin v budově Základní školy Průhonice. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

S sebou k zápisu:

  • platný občanský průkaz zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte,
  • cizinci – platný cestovní pas, doklad o povolení k pobytu, doklad o zdravotním pojištění.

Dobrovolná předregistrace

V zájmu plynulého průběhu zápisu doporučujeme (dobrovolně) zákonným zástupcům využít termínu v pondělí 3. dubna 2017 od 15 do 18 hodin k předregistraci v kanceláři školy, kde proběhnou nutné administrativní úkony.

S sebou si prosím vezměte výše uvedené požadované doklady k zápisu.

Využití předregistrace je dobrovolné a nemá žádný vliv na přijetí dítěte do školy.

Samotný zápis v úterý 4. 4. 2017 od 14 do 18 hodin si tak můžete prožít s Vaším dítětem v klidu a v pohodě.

Průběh zápisu

Zápis do naší školy probíhá hravou, motivační formou ve třídách 1. stupně, administrativní úkony v kanceláři školy v pondělí 3. 4. 2017 od 15 do 18 hod a 4. 4. 2017 od 14 do 18 hod.

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonný zástupce požádá z důvodu tělesné nebo duševní nevyzrálosti dítěte o odklad PŠD, odloží ředitelka školy (podle § 36 odst. 4 školského zákona) začátek povinné školní docházky  o jeden rok. Podmínkou kladného rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je přiložené doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení praktického lékaře nebo klinického psychologa. O odklad PŠD musí zákonný zástupce požádat do 30. 4. příslušného roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.

S sebou k zápisu v případě žádosti o odklad

  • doporučení školského poradenského zařízení(PPP, SPC),
  • doporučení praktického lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit k zápisu, prosím kontaktujte ředitelku školy Mgr. Ester Štorkovou na e–mail ester.storkova@zspruhonice.cz nebo na tel. 734 575 366.

Náhradní termín zápisu

Náhradní termín zápisu je stanoven na 10. 4. 2017 od 14 hod. (nutno předem domluvit).

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy