Školní knihovna

Školní knihovna se v současné době nachází v přízemí pavilonu D (vedle šaten).

Knížek zatím není mnoho, ale v jejich nabídce si jistě může vybrat žák z každého ročníku.

Provozní doba školní knihovny: každý den o velké přestávce (9.40–9.55 hod.).

Knihy si žáci mohou půjčit na 30 dní a v případě, že o vypůjčený titul není zájem, mohou si dobu výpůjčky prodloužit o dalších 30 dní.

Mgr. Dana Otradovcová