Výsledky voleb do školské rady konaných dne 20. 2. 2017 (opakovaná výzva)

Souhrnný zápis o volbách do školské rady

Čtyřčlenný přípravný výbor ve složení Ing. Petr Beneš, Karolína Marková, Mgr. Romana Šilová a Mgr. Roman Navrátil uspořádal dne 20. 2. 2017, na základě opakované výzvy, volby zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha–západ.

Volba proběhla dle Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice vydaném obcí Průhonice.

Volili se 2 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volba zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků (20. 2. 2017)

Kandidátní listina: Petra Bogačová, Jolana Jozová, Václav Šafránek

Počet voličů z řad zástupců nezletilých žáků: 788

Volební účast: 38 (4,8 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 38

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 38

Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0

Výsledky doplňovacích voleb:

Kandidát

Počet získaných hlasů

celkem

v %

Petra Bogačová

23

60,5

Jolana Jozová

21

55,3

Václav Šafránek 27

71,1

Vzhledem k tomu, že se doplňovacích voleb zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků nezúčastnila volebním řádem požadovaná jedna třetina oprávněných osob, jsou volby považovány za neplatné.

Protože zákonní zástupci nezletilých žáků nezvolili stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, ředitelka školy Mgr. Ester Štorková jmenovala členy školské rady paní Petru Bogačovou a pana Václava Šafránka.

Oba zmiňovaní vyjádřili se svým jmenováním do školské rady souhlas.

V Průhonicích dne 20. 2. 2017

Za přípravný výbor:

Ing. Petr Beneš v. r.

Karolina Marková v. r.

Mgr. Bc. Romana Šilová v. r.

Mgr. Roman Navrátil v. r.