Výdej zápisových lístků

Zápisové lístky na SŠ

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění úpravy zákonem č. 243/2008 Sb. slouží zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole.

Každý žák, který opouští naši základní školu, musí tento ZÁPISOVÝ LÍSTEK mít. Týká se i dětí, které se hlásí na osmiletá a šestiletá gymnázia.

Zápisové lístky jsou evidovány, každý žák obdrží prostřednictvím zákonného zástupce pouze jeden.

Zápisové lístky bude vydávat proti podpisu zákonného zástupce výchovná poradkyně Zdeňka Matoušová ve středu 8. března 2017 v recepci ZŠ Průhonice od 7.15 do 7.55 hod. a od 16.00 do 17.00 hod.

V případě závažného důvodu, kvůli kterému byste dětem lístek v daném termínu nemohli vyzvednout, spojte se prosím e-mailem s výchovnou poradkyní (zdenka.matousova@zspruhonice.cz).

Zdeňka Matoušová, výchovná poradkyně