Den kamarádství (III. B)

Jen pár dnů před svátkem svatého Valentýna proběhl v naší třídě projektový den v rámci minimálního preventivního programu zaměřený na posílení dobrých vztahů mezi dětmi, rozvoj empatie a spolupráce.

Velkou radost všem udělala možnost přesednout si na celý den vedle svého kamaráda, s nímž bylo možné spolupracovat na mnoha srdíčkových úkolech. V českém jazyce děti hrály slovní fotbal, skládaly ze slabik podstatná jména v různých rodech, doplňovaly slova do valentýnské básničky, v náhodně zvolených skupinkách spolupracovaly na řešení úkolu přiřazovat podstatná jména ke správnému rodu. V matematice řešily bludiště, počítaly zašifrované příklady a skládaly srdíčkové tangramy. Když měl někdo těžkosti, vždy se našel kamarád ochotný mu pomoci. V rámci prvouky jsme si povídali o tom, co považujeme za nejdůležitější, aby se nám v naší třídě společně dobře žilo. Po návrzích jednotlivých skupinek jsme aktualizovali naše třídní pravidla. Nejvíce se děti o svých kamarádech dozvěděly díky hře Lovci lidí, při které šlo o to oslovit co nejvíc spolužáků a zjišťovat od nich různé informace. Při čtení se všichni proměnili na skutečné spisovatele, když vymýšleli pohádkový příběh obsahující zadaná slova. Vyrobili jsme také dárek pro toho, koho máme rádi – záložku do knížky. Děti spolupracovaly i při mnoha hrách v tělocvičně, kde se vyřádily jako nikdy. Stačil jim k tomu obyčejný novinový papír.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka III. B