Výsledek doplňovacích voleb do školské rady (opakovaná výzva)

Souhrnný zápis o doplňovacích volbách do školské rady (opakovaná výzva)

Tříčlenný přípravný výbor ve složení Karolína Marková, Mgr. Romana Šilová a Mgr. Roman Navrátil uspořádal dne 9. 12. 2016, na základě opakované výzvy, doplňovací volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha–západ.

Volba proběhla dle Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice vydaném obcí Průhonice.

Volil se 1 zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků (za Ing. Petra Beneše).

 

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků (9. 12. 2016)

Kandidátní listina: Jolana Jozová

Počet voličů z řad zástupců nezletilých žáků: 787

Volební účast: 40 (5,1 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 40

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 38

Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 2

Výsledky doplňovacích voleb:

Kandidát

Počet získaných hlasů

celkem

v %

Jolana Jozová

38

100

 

Vzhledem k tomu, že se doplňovacích voleb zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků nezúčastnila volebním řádem požadovaná jedna třetina oprávněných osob, jsou volby považovány za neplatné.

Protože zákonní zástupci nezletilých žáků nezvolili stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, ředitelka školy Mgr. Ester Štorková jmenovala členkou školské rady paní Jolanu Jozovou.

V Průhonicích dne 9. prosince 2016

 

Za přípravný výbor:

Karolina Marková v. r.

Mgr. Bc. Romana Šilová v. r.

Mgr. Roman Navrátil v. r.