Jolana Jozová jmenována do školské rady

Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci nezletilých žáků nezvolili dne 9. prosince 2016 stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, ředitelka školy jmenovala paní Jolanu Jozovou, v souladu s Volebním řádem Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice, členkou školské rady.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy