Slavnostní otevření zrekonstruované školy

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 proběhlo za velkého zájmu veřejnosti slavnostní ukončení projektu Modernizace a dostavby ZŠ Průhonice.

Akce probíhala v prostorách nově zrekonstruované školní jídelny. Průvodní slova se ujaly paní starostka Hana Borovičková a paní ředitelka Ester Štorková. Přivítaly i vzácného hosta – místopředsedu vlády a ministra financí pana Andreje Babiše.

Příjemnou atmosféru slavnostnímu podvečeru dodali žáci školy, kteří si pod vedením p. uč. Tomase a p. uč. Kaplanové připravili pěvecká a hudební vystoupení.

Po skončení programu dostali všichni přítomní prostor, aby si interiéry naší zmodernizované školy prohlédli.

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.