Vyhlášení řádných voleb do školské rady

Vážení rodiče,

protože se funkční období stávající školské rady nachýlilo ke konci, svolává přípravný výbor zákonné zástupce nezletilých žáků školy k řádným volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.

Volby se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 od 17.00 hodin v rámci třídních a rodičovských schůzek v budově Základní školy Průhonice, okres Praha–západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.

Volit se budou 3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Vyzývám tímto všechny zájemce o práci ve školské radě, aby oznámili svoji kandidaturu na e–mailovou adresu ester.storkova@zspruhonice.cz do 31. prosince 2016.

V Průhonicích dne 9. prosince 2016

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy