Mikulášská besídka

V pondělí 5. prosince 2016 se i naší školou nesl cinkot zvonků, zpívaly se písničky a recitovaly básničky. V 1.–3. ročníku proběhla mikulášská besídka, kterou si připravili žáci IX. třídy. Jako každý rok se neopomněli zastavit ani v místní mateřské škole.

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.