Exkurze do Hrusic (I. A, I. B)

V pátek 25. listopadu 2016 se vydali žáci třídy I. A a I. B na svoji první školní exkurzi. Jejich cesta vedla do nedalekých Hrusic, kde navštívili Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Expozicemi památníku provedl děti samotný kocour Mikeš, který je seznámil s životem a dílem tohoto známého českého malíře, ilustrátora a spisovatele.

V návaznosti na návštěvu památníku v Hrusicích proběhly ve čtvrtek 1. prosince tematicky zaměřené Dílny čtení. Žáci si na tyto dílny donesli knihu s ilustracemi Josefa Lady. Společně o knížkách diskutovali a zúročili tak své poznatky z výletu.

Mgr. Lucie Stuchlíková & Mgr. Martina Mudruňková, třídní učitelky