Slavnostní ukončení modernizace školy

Obec Průhonice a Základní škola Průhonice si Vás dovolují pozvat na

Slavnostní ukončení projektu Modernizace a dostavba ZŠ Průhonice

Modernizace a dostavba ZŠ Průhonice byla realizována v letech 2014–2016 s podporou programu MFČR – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst – s cílem navýšení kapacity ZŠ.

Termín: 1. 12. 2016 od 17.00 hodin

Místo konání: pavilon B – jídelna ZŠ, vstup hlavním vchodem

Program:

  • Zahájení za účasti představitelů obce a ZŠ Průhonice
  • Poděkování aktérům realizace projektu
  • Slovo ředitelky základní školy Mgr. Ester Štorkové
  • Vystoupení žáků základní školy
  • Prohlídka všech učeben a prostor ZŠ
  • Neformální setkání při malém občerstvení

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Borovičková, starostka obce Průhonice

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy