Školní kolo Dějepisné olympiády

Ve středu 23. listopadu 2016 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády.

Tematické zaměření 46. ročníku je Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století.

Výsledky školního kola:

Pořadí

Žák Třída Počet bodů

Bodový zisk v %

1.

Matěj Ježek IX. 40 67

2.

Ondřej Šindelář IX. 38,5 64

3.

Markéta Průšová IX. 37

62

4.

Tereza Bonová IX. 29

48

5. Adam Kaun

IX.

28

47

6.

Filip Hluchý VIII. 21

35

7.

Patrik Zielina VIII. 16

27

8. Patrik Forejt IX. 14

23

 

Do okresního kola postupuje vítěz a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60 % z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé).

Okresní kolo Dějepisné olympiády se uskuteční ve dnech 16.–17. 1. 2017, pravděpodobně v Kladně.

Děkuji všem soutěžícím za účast ve školním kole a gratuluji úspěšným řešitelům.

Mgr. Roman Navrátil