Zeleninový týden ve ŠD

Ve dnech 14.–16. listopadu 2016 proběhl ve IV. oddělení školní družiny Zeleninový týden. Každý žák si vylosoval zeleninu, kterou přinese. Děti byly tak zodpovědné, že se nám sešlo velmi druhů. Nejprve jsme si o jednotlivých druzích zeleniny povídali, poté jsme měli možnost je ochutnat a zjistit, jaké jsou jejich chutě.

Všem žákům se akce velmi líbila.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD