Ředitelské volno 18. 11.

Vážení rodiče, na pátek 18. listopadu 2016 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno.

Ve škole bude probíhat sanitární den.

Školní družina bude v době ředitelského volna v provozu od 7 do 16 hodin pro přihlášené žáky.

Přihlášky do ŠD podávejte e-mailem na adresu: sona.smrzova@zspruhonice.cz do 1. listopadu 2016. Upozorňujeme vás, že ŠD se z provozních důvodů otevře pouze při přihlášení min. 10 žáků.

V Průhonicích dne 12. října 2016.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy