Dopravní značky (II. A)

V rámci prvouky ve 2. ročníku se žáci učí rozeznávat dopravní značky. Výuka v II. A probíhala nejprve venku. Děti si v okolí školy všímaly jejich umístění. Vysvětlovali jsme si, proč jsou právě na tom daném místě. Učili jsme se je správně pojmenovat. Při hodině praktických činností si žáci vyrobili celou škálu dopravních značek. Ve výtvarné výchově vytvořili město plné silnic a křižovatek. Hovořili jsme o tom, kam bychom mohli jakou dopravní značku dát. Našim cílem bylo značky poznat a porozumět jim.

Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka II. A