Výtvarná soutěž (8.–9. ročník)

Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže základních škol, kterou vyhlásila Střední škola mediální grafiky a tisku v Praze.

Téma znělo: Plakát pro některou z nadací pomáhající dětem.

V hodinách občanské výchovy žáci o pomáhajících nadacích diskutovali a během výtvarné výchovy své nápady přenesli na papír. Plakáty se jim velmi povedly. Všichni se už těší na vyhlášení nejlepších prací, které proběhne 18. listopadu 2016. Budou se plakáty líbit?

Děkuji vyučujícím výtvarné výchovy Mgr. Pavle Kofroňové a Mgr. Haně Helcl Hoffmannové za podporu při realizaci.

Mgr. Alena Randusová, metodička primární prevence